Posuvná brána, automatická brána, brána s pojezdem, ploty Ostrava, vrata, výroba bran, výroba brány

Posuvné samonosné brány

Kompletní výroba

Dle velikosti průjezdu a výšky, účelu a místu instalace vytvoříme příslušnou konstrukci pojezdové brány.

Ať už máte speciální požadavky na druhy výplní, antikorozní úpravy, povrchového lakování, spolehněte se na nás!

Budete sami překvapeni nad výslednou kvalitou zpracování!


Jak zjistit rozměry a provedení posuvné brány?


  • Velikost průjezdu (stavební otvor) "X" - změřit na místě.
  • Celková velikost - potřebný prostor pro zasouvání brány "Y" - zde platí vzorec: 

"Y" = "X" x 1.3 + 400 mm

  • Výška "Z" = požadovaná výška brány od země (od nuly) mínus 100mm (mezera mezi zemí a bránou).
  • Směr zajíždění brány při pohledu z VENKU - z ulice.
  • Jakou požadujete výplň brány?
  • Požadujete žárové zinkování?
  • Požadujete lakování brány?


Časy výroby:

Bez montáže:

Bez povrchové úpravy: 

4-6 týdnů

S povrchovou úpravou:

8-12 týdnů

S montáží:

.

8-12 týdnů

Vždy velmi záleží na konkrétních požadavcích investora (zákazníka), ať už jde o velikost, povrchové úpravy, výplně, velikost zakázky, složitost výroby i montáže.